Obilazak radova

KategorijaUred gradonačelnika
Zadnji tadum
5.09.2017. 11:00 - 11:00

Gradonačelnik Darko Puljašić obići će radove na uređenju Ulice Jagodnjak u Požegi.

 
 

Opći podaci

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1,  34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300   Fax: - 034 / 311 344

OIB: 95699596710,  MB: 02575957,  Žiro račun: HR81 2360000-1835100008