Uručivanje donacije OŽB Požega

KategorijaUred gradonačelnika
Zadnji tadum
15.05.2017. 09:00 - 09:00

Svi gradovi i općine Županije te Požeško - slavonska Županija, donirali su određena novčana sredstva te prikupili 200.000,00 kuna za nabavku medicinske opreme za pedijatrijsku dijagnostiku astme i drugih plućnih bolesti kod djece, za Dječji odjel Opće Županijske bolnice Požega. Donacija će svečano biti uručena 15. svibnja u 9 sati. 

 
 

Opći podaci

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1,  34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300   Fax: - 034 / 311 344

OIB: 95699596710,  MB: 02575957,  Žiro račun: HR81 2360000-1835100008