Podjela blagdanskih bonova

KategorijaUred gradonačelnika
Zadnji tadum
10.04.2017. 09:00 - 09:00

Gradonačelnik Vedran Neferović uručit će obiteljima slabijeg imovnog stanja uskrsne bonove za nabavu potrepština za domaćinstvo.

 
 

Opći podaci

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1,  34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300   Fax: - 034 / 311 344

OIB: 95699596710,  MB: 02575957,  Žiro račun: HR81 2360000-1835100008