Podjela blagdanskih bonova

KategorijaUred gradonačelnika
Zadnji tadum
10.04.2017. 09:00 - 09:00

Gradonačelnik Vedran Neferović uručit će obiteljima slabijeg imovnog stanja uskrsne bonove za nabavu potrepština za domaćinstvo.