Povratak zvona fra Luke Ibrišimovića

KategorijaUred gradonačelnika
Zadnji tadum
6.03.2017. 12:00 - 12:00

U suradnji s Hrvatskom paneuropskom unijom i Gradom Požegom Matica hrvatska ogranak u Požegi organizira povrat „Fra Lukinog zvona“ na području Sokolovca, kojega je Matica hrvatska u Požegi postavila 1999. godine.