Povratak zvona fra Luke Ibrišimovića

KategorijaUred gradonačelnika
Zadnji tadum
6.03.2017. 12:00 - 12:00

U suradnji s Hrvatskom paneuropskom unijom i Gradom Požegom Matica hrvatska ogranak u Požegi organizira povrat „Fra Lukinog zvona“ na području Sokolovca, kojega je Matica hrvatska u Požegi postavila 1999. godine.

 
 

Opći podaci

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1,  34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300   Fax: - 034 / 311 344

OIB: 95699596710,  MB: 02575957,  Žiro račun: HR81 2360000-1835100008