Up

Zapošljavanje

Isteklo (65)

RANG-LISTA
kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova

 Utvrđena je Rang-lista kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, za prijam u službu na neodređeno vrijeme Voditelja Odsjeka za računalstvo i telekomunikacijske poslove, u Uredu gradonačelnika Grada Požege, za koje je provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti (pismeno testiranje i intervju), kako slijedi u prilogu.

Rang lista...


P O Z I V
na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju)

Povjerenstvo je dana, 29. listopada 2019. godine, provelo pismeno testiranje kandidata za prijam u službu na neodređeno vrijeme, Voditelja Odsjeka za računalstvo i telekomunikacijske poslove u Ured gradonačelnika Grada Požege.
Pismenom testiranju pristupio je pozvani kandidat Pavo Štimac koji je ostvario potreban bodovni prag, te se imenovani upućuje na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) koji će se održati, u utorak, 5. studenog 2019. godine, s početkom u 9,00 sati, u zgradi gradske uprave (soba br. 9.), Trg Sv. Trojstva 1, Požega.

Poziv...


LISTA KANDIDATA I POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam u službu Voditelja odsjeka za računalstvo i telekomunikacijske poslove

Povjerenstvo poziva kandidata s liste U prilogu na prethodnu provjeru znanja putem pisanog testiranja koje će se održati u utorak, 29. listopada 2019. godine, s početkom u 9,00 sati u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega.

Poziv...


JAVNI NATJEČAJ

     Za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Ured gradonačelnika Grada Požege, u Odsjek za računalstvo i telekomunikacijske poslove, Voditelja odsjeka za računalstvo i telekomunikacijske poslove (službenik I. kategorije, potkategorije viši rukovoditelj, 3. klasifikacijski rang), jedan (1) izvršitelj.
     Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08., 61/11.- i 4/18. - u nastavku teksta: ZSN), te posebne uvjete:
          - magistar inženjer računarstva/računalstva ili stručni specijalist računarske/računalske struke
          - najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
          - položen državni stručni ispit
          - znanje engleskog jezika.

Rok za prijave je do 7. listopada 2019. godine

RANG-LISTA
kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova

Utvrđena je Rang-lista kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, za prijam u službu na neodređeno vrijeme referenta-prometnog redara u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege, za koje je provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti (pismeno testiranje i intervju), kako slijedi u prilogu.

Rang lista...


P O Z I V
na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju)

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu referenta-prometnog redara u Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada Požege, provelo je 30. listopada 2019. godine pismeno testiranje kandidata kojem su pristupila dva (pozvana) kandidata.
Jedan kandidat nije na pismenom testiranju ostvario najmanje 50% ukupnog broja bodova sukladno odredbi članka 22. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08., 61/11. i 4/18.), te stoga ne može pristupiti usmenom dijelu provjere znanja i sposobnosti (intervjuu).
Drugi kandidat, Dalibor Matić ostvario je potreban bodovni prag, te se upućuje na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) koji će se održati, u utorak, 5. studenog 2019. godine, u 9,30 sati, u zgradi gradske uprave (soba br. 9.), Trg Sv. Trojstva 1, Požega.

Poziv...


LISTA KANDIDATA I POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata prijavljenih
na javni natječaj za prijam u službu referenta- prometnog redara

Povjerenstvo poziva kandidate s liste u prilogu na prethodnu provjeru znanja putem pisanog testiranja koje će se održati u srijedu, 30. listopada 2019. godine, s početkom u 9,00 sati u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega.

Poziv...


JAVNI NATJEČAJ

     Za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege, Referenta - Prometnog redara (službenik III. kategorije, potkategorije referent, 11. klasifikacijski rang), jedan (1) izvršitelj.
     Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08., 61/11. i 4/18. - u nastavku teksta: ZSN), te posebne uvjete:
        - SSS, upravne, prometne, građevinske ili tehničke struke
        - najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
        - položen državni stručni ispit
        - završen program osposobljavanja za prometnog redara, odnosno položen ispit o stručnoj osposobljenosti za prometnog redara
        - položen vozački ispit B kategorije
        - zdravstvena sposobnost za obavljanje tih poslova.

Rok za prijave je do: 7. listopada 2019. godine

ODLUKA
o izboru kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u školskoj godini 2019./2020.

Poslove pomoćnika u nastavi u Osnovnim školama kojima je osnivač Grad Požega, nakon provedene usmene provjere znanja i sposobnosti (intervjua), odnosno provedenog postupka u svezi Javnog poziva za zapošljavanje pomoćnika u nastavi, u školskoj godini 2019./2020. obavljat će kandidati iz Odluke u prilogu.

Odluka...


POZIV
kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti za zapošljavanje pomoćnika
u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

     Javni poziv za zapošljavanje pomoćnika u nastavi radi provedbe Projekta „PETICA ZA DVOJE – Pomoć – Edukacija – Tim – Integracija – Ciljanost – Afirmacija ZA DVOJE – IV. faza“ objavljen 3. listopada 2019., na službenoj internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Požega i na službenoj internetskoj stranici Grada Požege.
     Prijave na predmetni javni poziv zaprimljene su zaključno s danom 11. listopada 2019.

    Usmeni dio provjere znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na javni poziv održat će se u ponedjeljak 21. listopada 2019. u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega, na koji mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog poziva.
Intervju će se održati prema nastavno navedenom rasporedu u prilogu.

Poziv...


JAVNI POZIV

Za odabir i zapošljavanje nezaposlenih osoba na poslovima POMOĆNIKA U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU, na određeno vrijeme od 1. listopada 2019. godine do 17. lipnja 2020. godine, u tri gradske osnovne škole -OŠ Julija Kempfa, OŠ Antuna Kanižlića i OŠ Dobriša Cesarić koje su partneri Gradu Požegi u provedbi Projekta „Petica za dvoje – IV. faza“ u sklopu natječaja „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III.“ (u nastavku teksta: Projekt) – 3 IZVRŠITELJA.

Rok za prijave je do: 11. listopada 2019.

ODLUKA
o izboru kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u školskoj godini 2019./2020.

 Poslove pomoćnika u nastavi u Osnovnim školama kojima je osnivač Grad Požega, nakon provedene usmene provjere znanja i sposobnosti (intervjua), odnosno provedenog postupka u svezi Javnog poziva za zapošljavanje pomoćnika u nastavi, u školskoj godini 2019./2020. obavljat će kandidati iz Odluke u prilogu.

Odluka...


POZIV
kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti za zapošljavanje pomoćnika
u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

 Usmeni dio provjere znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na javni poziv održat će se u ponedjeljak, 30. rujna 2019. godine u 7:30h, u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega, na koji mogu pristupiti kandidati koji ispunjavanju formalne uvjete iz javnog poziva.

Poziv...


JAVNI POZIV


Za odabir i zapošljavanje nezaposlenih osoba na poslovima POMOĆNIKA U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU, na određeno vrijeme od 1. listopada 2019. godine do 17. lipnja 2020. godine, u tri gradske osnovne škole -OŠ Julija Kempfa, OŠ Antuna Kanižlića i OŠ Dobriša Cesarić koje su partneri Gradu Požegi u provedbi Projekta „Petica za dvoje – IV. faza“ u sklopu natječaja „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III.“ (u nastavku teksta: Projekt) – 2 IZVRŠITELJA.

Rok za prijave je do: 25. rujna 2019.

 

Odluka o zamjeni asistenta...


ODLUKA
o izboru kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u školskoj godini 2019./2020.

Poslove pomoćnika u nastavi u Osnovnim školama kojima je osnivač Grad Požega, nakon provedene usmene provjere znanja i sposobnosti (intervjua), odnosno provedenog postupka u svezi Javnog poziva za zapošljavanje pomoćnika u nastavi, u školskoj godini 2019./2020. obavljat će kandidati iz Odluke u prilogu.

Odluka...


POZIV
kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti za zapošljavanje pomoćnika
u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

Usmeni dio provjere znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na javni poziv održat će se u srijedu, 4. rujna 2019. godine, u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega, na koji mogu pristupiti kandidati koji ispunjavanju formalne uvjete iz javnog poziva, a koji će se održati prema rasporedu u prilogu.

Poziv...


JAVNI POZIV

 Za odabir i zapošljavanje nezaposlenih osoba na poslovima POMOĆNIKA U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU, na određeno vrijeme, od 9. rujna 2019. godine do 17. lipnja 2020. godine, u tri gradske osnovne škole (OŠ Julija Kempfa, OŠ Antuna Kanižlića i OŠ Dobriša Cesarić) koje su partneri Gradu Požegi u provedbi Projekta „Petica za dvoje - IV. faza“ u sklopu natječaja „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III.

Rok za podnošenje prijava je do 27. kolovoza 2019. godine.

 

RANG LISTA

Utvrđena je Rang-lista kandidata za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege, u Odsjek za gospodarstvo, poduzetništvo i europske integracije, za koje je proveden postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti.

Lista...


O B A V I J E S T
kandidatima prijavljenim na Javni poziv za prijam polaznika na stručno
osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

     JAVNI POZIV ZA PRIJAM POLAZNIKA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA, Višeg stručnog suradnika za gospodarstvo i poduzetništvo u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege, u Odsjek za gospodarstvo, poduzetništvo i europske integracije na testiranje.

U otvorenom roku do 12. rujna 2019. godine, na javni poziv su zaprimljene ukupno tri prijave koje su pravovremene i potpune, te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog poziva.

Testiranje će se održati u četvrtak, 3. listopada 2019. godine, s početkom u 9,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega.

Poziv...


JAVNI POZIV
za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

U Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege, u Odsjek za gospodarstvo, poduzetništvo i europske integracije prima se na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (m/ž), na razdoblje od 12 mjeseci, u punome radnom vremenu (8 sati dnevno), jedan polaznik - magistar pravne ili ekonomske struke ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke, na radno mjesto Višeg stručnog suradnika za gospodarstvo i poduzetništvo (radno mjesto II. kategorije, potkategorije viši stručni suradnik, 6. klasifikacijski rang).
Dodatni uvjeti za navedeno mjesto - nezaposlena osoba do 30 godina života koja se u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u nastavku teksta: Zavod) vodi najmanje 30 dana kao nezaposlena osoba i koja nema:
- odgovarajuće radno iskustvo u stečenoj kvalifikaciji na srednjoškolskoj razini i razini visokog obrazovanja
- više od 12 mjeseci staža u stečenoj kvalifikaciji odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju.

Poziv vrijedi do: 12. rujna 2019.