Tražilica (2)

OBAVIJEST O e-RAČUNIMA

e racun

„Stupanjem na snagu Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18), koji za Grad Požegu od 1. srpnja 2019. godine propisuje obvezu zaprimanja isključivo e-računa po EU normi 2014/55/EU (bez obzira na vrijednost nabave), svi računi zaprimljeni u papirnatom obliku i računi koji nisu sukladni navedenom Zakonu, neće biti plaćeni od strane Grada Požege te će isti biti vraćeni kao neispravni.“

 

Osnovne škole

Osnovna škola "ANTUNA KANIŽLIĆA"
Antuna Kanižlića 2, Požega
Telefon: 034 / 312 - 030
Fax: 034 / 273 - 681

Internet stranice: http://www.os-akanizlica-pozega.skole.hr/

Osnovna škola "DOBRIŠE CESARIĆA"
Slavonska 8, Požega
Telefon: 034 / 273 - 655
Fax: 034/ 275 - 794

Internet stranice: http://www.os-dcesaric-pozega.skole.hr/

Osnovna škola "JULIJA KEMPFA"
Dr. Franje Tuđmana 2, Požega
Telefon: 034 / 273 - 799
Fax: 034 / 272 - 046 

Internet stranice: http://www.os-jkempfa-pozega.skole.hr/ 

Opći podaci

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1,  34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300   Fax: - 034 / 311 344

OIB: 95699596710,  MB: 02575957,  Žiro račun: HR81 2360000-1835100008

Facebook Slider Likebox