Petak, 11 Srpanj 2014 08:20

Spomenička renta 3 ili 5 kuna, ovisno o djelatnosti

Spomenička renta, čiji obveznici su svi koji obavljaju gospodarsku djelatnost u objektima koji se nalaze u kulturno-povijesnoj cjelini i u objektima koji imaju status nepokretnog dobra, ubuduće neće plaćati jednaki iznos. Gradsko vijeće izmijenilo je Odluku o visini spomeničke rente, tako da će ona za neke djelatnosti iznositi 5 kuna, dok je za ostale propisan iznos od 3 kune po kvadratnom metru mjesečno, iako je zakonski limit 7 kuna.

Prijedlog za ovu izmjenu uputio je Nino Smolčić, predsjednik Gradskog vijeća, obrazloživši to nakanom da ova obveza ovisi o profitabilnosti djelatnosti. Tako će se povećanje odnositi na banke, mjenjačnice, štedno-kreditne zadruge, kladionice, trgovine telekomunikacijskom opremom i društva koja se bave telekomunikacijskom djelatnošću, trgovine automobila, predstavništva i poslovnice, ispostave, osiguravajuća društva, pošte, javno bilježničke urede, ljekarne, prijenos, distribuciju i trgovinu električne energije, djelatnost zdravstvene zaštite te od ugostiteljskih objekata samo diskoteke. Sve ostale djelatnosti plaćat će spomeničku rentu od 3 kune. Za one koji počinju djelatnosti prve i druge godine utvrđene su olakšice, kao i za invalide i dragovoljce Domovinskog rata.

U prošloj godini prihod od spomeničke rente iznosio je 546.061 kunu, što je utrošeno za uređenje pročelja zgrada u spomeničkoj cjelini i kapitalne donacije građanima, a najvećim dijelom za rekonstrukciju i dogradnju Glazbene škole i Gradske knjižnice i čitaonice.

Vijećnici su na sjednici većinom podržali ovakav prijedlog, ali je ova tema bila povod oporbenim vijećnicima za podsjećanja na izborne programe,obećanja u njima, a izražena je sumnja da je odluka zakonita ili koliko je poticajna.