Ponedjeljak, 18 Ožujak 2019 13:06

Kamo s otpadom? Javna tribina o održivom gospodarenju otpadom

U sklopu projekta "EDUCIRAJ = RECIKLIRAJ" održat će se tribina za građane grada Požege dana 21. ožujka s početkom u 17 sati u prostoru HGK Požega, Vukovarska 8. Tribina ima za cilj:

♻️ informiranje i senzibiliziranje građana o koristima ponovne uporabe predmeta,
♻️ kućnog kompostiranja,
♻️ odvojenog prikupljanja otpada,
♻️ sprječavanja nastanka otpada,
♻️ štetnosti divljih odlagališta što će rezultirati smanjenjem količine otpada koji se odlaže na odlagališta,
♻️ promocije obnovljivih izvora energije i održivog korištenja prirodnih resursa

Gost će biti stručnjak s područja održivog gospodarenja otpadom gospodin Danko Fundurulja. Tribina je otvorena za javnost i besplatna je za sudjelovanje.

Projektom „EDUCIRAJ = RECIKLIRAJ“ provesti će se izobrazno-informativne aktivnosti koje će imati za cilj izgradnju svijesti građana grada Požege i prigradskih naselja o odgovornom postupanju otpadom kako bi se smanjila količina otpada koja se odlaže na odlagališta, povećalo odvojeno prikupljanje otpada, kompostiranje i ponovna uporaba predmeta.

Aktivnosti projekta su usmjerene na sve građane na području grada Požege i prigradskih naselja s naglaskom na umirovljenike, žene, turiste, mlade, milenijsku generaciju, odgojno- obrazovne institucije, poslovnu javnost i osobe s invaliditetom, a posebno na djecu u osnovnim školama i vrtićima kako bi usvojili navike pravilnog postupanja otpadom.

Nositelj projekta: Grad Požega
Naziv projekta: EDUCIRAJ = RECIKLIRAJ
Referentni broj KK.06.3.1.07.0042

Projekt prijavljen u okviru poziva: Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom (KK.06.3.1.07.)
Ukupna vrijednost projekta: 441.556,92 HRK

Europska unija sufinancirala je projekt iz Kohezijskog fonda s 375.323,24 HRK (85%)
Grad Požega sufinancira s 66.233,68 HRK (15%)

Projekt je financirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.
„Zajedno do EU fondova“

Za više informacija: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Požege.