Utorak, 05 Veljača 2019 09:06

Održana prezentacija projekta IQM Destination Požega

Jučer je u Gradskoj vijećnici Grada Požege držana prezentacija projekta IQM Destination Požega kojoj su nazočili gradonačelnici, načelnici i predstavnici turističkih zajednica Požeško-slavonske županije. Cilj projekta kojega su predstavile Đurđica Šimičić i Anamarija Cicarelli je sustavno poticanje i provođenje upravljanja kvalitetom u destinaciji. Zajednička suradnja, sinergija u destinaciji, komunikacija i poticaj za kvalitetu učiniti će turizam Grada Požege i Požeško-slavonske županije konkurentnijim, snažnijim.

- Sami, svatko za sebe, ne možemo napraviti ništa. Grad Požega kao središte županije u najboljem slučaju turistima može ponuditi dva dana. Ako ne odu u Kutjevo, Lipik, Veliku, Kaptol, mi nismo napravili ništa. Moramo turistima koji dolaze u Slavoniju moći ponuditi sedam dana aktivnosti i raznolikosti. Potrebna nam je pomoć stručnjaka u upravljanju destinacijom. Mi nisko jedni drugima konkurencija već potpora. Ministarstvo turizma podržava ovaj projekt i prvi smo koji imamo gotov projekt. – rekao je na početku sastanka gradonačelnik Požege Darko Puljašić.

Naglasak je na inovaciji, kreativnosti i povezanosti koja u projektu IQM Destination Požega veže privatno i javno partnerstvo u destinaciji i okruženju, sa svim partnerima koji utječu na kvalitetu u turizmu. Potiče se suradnja s nacionalnim (Ministarstvo turizma, Hrvatska turistička zajednica, HGK) i međunarodnim institucijama (EC, UNWTO), te svim destinacijskim subjektima u cilju izmjene znanja i iskustva. Integralnim sustavom kvalitete u destinaciji konceptualno postavljenim na ovaj način želi se u Gradu Požegi i Požeško-slavonskoj županiji implementirati kvalitetu koja potiče kontolirani napredak u proizvodima i uslugama u destinaciji. Implementacijom ovog projekta pokušavamo rješiti ujednačenost kvalitete usluge i ponude u destinaciji.

Projektom IQM Destination Požega autorice Đurđica Šimičić i Anamarija Cicarelli žele postaviti standard da se destinacijom upravlja u pravom smislu riječi, ali i stvaraju nove ekonomske vrijednosti u destinaciji.

Nositelji projekta su Grad Požega, TZ Grada Požege i TZ Požeško slavonske županije, a partneri su Grad Lipik, Grad Pakrac, Grad Pleternica, Grad Kutjevo i Općina Velika te njihove turističke zajednice čiji će turistički dionici poput prenoćišta, kampova, privatnih smještaja, restorana, OPG-a, udruga, turističkih agencija, komunalnih društava, odgojno obrazovnih ustanova i atrakcija aktivno sudjelovati u projektu.

Tim stručnjaka zajedno će s dionicima unaprijeđivati destinaciju, implemetirati znanje, umrežavati se, stvarati zajedničke preporuke, podizati kvalitetu usluge i ponude te objedinjavati što veći broj subjekata i stvarati jednu zajedničku sinergiju i suradnju te učiniti destinaciju konkurentnijom.

Projekt je zamišljen u 3 faze kroz 2 - 3 godine realizacije. Naša destinacija će započeti prvu fazu po odobrenju projekta HTZ, kao prva destinacija u Slavoniji koja je započela zajedno jedan takav projekt upravljanja kvalitetom u destinaiciji.

Početak projekta očekuje se u proljeće 2019. godine kada će prva od aktivnosti biti poziv svim partnerima za uključivanjem u projekt, gdje će se organizirati početna grupna edukativna radionica s prezentacijom projekta svim prijavljanim partnerima, nakon čega slijedi posjeta prema planu obilaska, razgovor o mogućnostima, uvjetima suradnje u projektu te individualni savjeti kako potaknuti izvrsnost i umreženost u destinaciji.