Petak, 21 Rujan 2018 13:48

Održana 3. sjednica Dječjeg Gradskog vijeća

Dječje Gradsko vijeće Grada Požege održalo je danas svoju 3. sjednicu. Najvažnija točka dnevnog reda o kojoj su mališani raspravljali bio je nadolazeći Dječji tjedan i brojne aktivnosti koje će se provoditi u to vrijeme. Što su sve osmislili i organizirali došao je čuti i gradonačelnik Darko Puljašić, a vijećnici su iskoristili priliku da razgovaraju s njim o sadržajima i aktivnostima za djecu u našem gradu.

GV vrlo je slično „odraslom“ gradskom vijeću, na kojem vijećnici raspravljaju o različitim temama vezanim uz život Požege i njezinih građana te predlažu moguća rješenja određenih problema ili poboljšanja, npr. čistoće grada ili zdravlja građana Požege. Vijećnici koji čine DGV na sjednicama razgovaraju o temama kao što su: slobodno vrijeme, kultura, zabava za djecu i mlade, školsko okruženje, izvanškolske aktivnosti i programi, sport, zdravlje, sigurnost djece u Požegi. Predlažu aktivnosti ili programe koje bi trebalo ostvariti kako bi se unaprijedio život djece u Požegi.