Ponedjeljak, 10 Rujan 2018 14:36

Savjet mladih Grada Požege održao svoju 2. sjednicu

Savjet mladih Grada Požege održao je svoju 2. sjednicu na kojoj su se našle četiri točke dnevnog reda. U okviru svog djelokruga Savjet mladih raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta, kao i o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća Grada Požege koja su od interesa za mlade te daje mišljenja Gradskom vijeću prilikom donošenja različitih akata.

Tako su članovi Savjeta mladih na sjednici održanoj u petak 7. rujna raspravljali o Planu i programu za 2019. godinu, već tradicionalnoj manifestaciji Međunarodni dan srednjoškolaca te o obnova murala u čast Vukovaru. Pod posljednjom točkom Razno, na prijedlog Dalibora Vranića, Savjet mladih Grada Požege uputit će zahtjev za suradnjom sa Savjetom mladih Požeško-slavonske županije. Sve točke Dnevnog reda jednoglasno su usvojene.