Srijeda, 05 Rujan 2018 14:59

Obavijest o odvozu glomaznog otpada

Prema planu odvoza glomaznog otpada za 2018. godinu komunalac požega d.o.o. za komunalne djelatnosti odvozit će glomazni otpad u subotu, 8.9.2018.

U ulicama: Ante Starčevića, Eugena Podubskog, Fra Grge Martića, Fra Grgura Čevapovića, Fra Kaje Adžića, Hermine Tomić, Ive Čakalića, Josipa Andrića, Josipa Paviševića, Milke Trnine, Pavla Radića, Rudinska, Svetog Leopolda Mandića, Vilima Justa, Vilme Nožinić, Zelena, Zrinke Kunc, Zrinska, Đure Basaričeka, Dr. Ivana Pernara.

U naseljima: Bankovci, Krivaj, Kunovci, Marindvor, Novi Štitnjak, Štitnjak

Mole se korisnici komunalnih usluga u navedenim ulicama i naseljima, koji su podmirili svoje financijske obveze prema komunalcu požega d.o.o., a žele koristiti uslugu odvoza i zbrinjavanja glomaznog otpada da se jave u komunalac požega d.o.o. do petka 7.9.2018. u 13:00, na tel. broj 316 – 878. glomazni otpad nije dozvoljeno odlagati na javnu površinu, nego ga je potrebno skupiti na hrpu unutar svoje okućnice neposredno uz javnu površinu. metalni glomazni otpad potrebno je posebno odvojiti od ostalog glomaznog otpada.

Stari automobili i građevinski otpad nisu kućni glomazni otpad te molimo korisnike da ove vrste otpada ne iznose!