Petak, 03 Kolovoz 2018 12:33

Predstavnici Turske agencije za suradnju i koordinaciju -TIKA na sastanku s požeškim gradonačelnikom

Grad Požegu jučer su posjetili Koordinator-ataše Pogramsko-Koordinacijskog Ureda u Zagrebu, Turske agencije za suradnju i koordinaciju -TIKA, Haşim Koç i njegov asistent-tajnik, Anes Hasanović. Prilikom boravka u našem gradu susreli su se s gradonačelnikom Darkom Puljašićem i pročelnicom Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje Jasminkom Vodinelić.

Turska agencija za suradnju i koordinaciju - TIKA međunarodna je agencija Republike Turske s uredima u 58 zemalja svijeta. Agencija u 26 godina svoga postojanja odgovara na probleme pružanja humanitarne pomoći u svijetu i aktivna je na području odgoja i obrazovanja, zdravstva, tehnološkog razvoja, građevine, sporta i dr. U Hrvatskoj djeluju 2 godine i uspjeli su ostvariti ukupno 41 projekt, a fokus usmjeriti prema najmlađima. TIKA u državama domaćinima djeluje u suradnji i uz podršku tijela lokalne i regionalne vlasti, institucija i ministarstava.

No, uloga TIKA-e nije samo humanitarna, već vodi i brigu oko očuvanja kulturno-povijesne tursko-osmanske građe, materijalne i nematerijalne, u državi domaćinu ako takva postoji. Upravo je i ovo posljednje bilo povod jučerašnjeg sastanka s požeškim gradonačelnikom budući da je Požega tijekom stotinu i pedeset godina duge osmanlijske vladavine bila sjedište sandžaka, važnog administrativno-vojnog okruga koji se prostirao na velikom dijelu Slavonije.