Srijeda, 01 Kolovoz 2018 19:53

Savjet mladih Grada Požege – predsjednik Ivan Svjetličić, zamjenik Stjepan Golić

Na konstituirajućoj sjednici Savjet mladih Grada Požege većinom glasova izabrao je Ivana Svjetličića za predsjednika i Stjepana Golića za njegovog zamjenika.

Savjet mladih ima za cilj omogućiti sudjelovanje mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih u Gradu Požegi i sl. Uz danas izabranog predsjednika i njegovog zamjenika u Savjetu se nalaze Matej Babić, Daniel Majer, Filip Matić, Borna Vlašić, Sunčana Gavran, Zoran Jekić i Matej Pudić.

Prigodnim riječima članove Savjeta mladih pozdravili su gradonačelnik Darko Puljašić i predsjednik Gradskog vijeća Grada Požege Željko Glavić.

- Odlučili ste se upustiti u jedan dio politike, u jedan dio kreiranja i odlučivanja o budućnosti našega grada. Vaša mladost, brzina usvajanja novih tehnika i znanja te vaša odlučnost su ono što je nama potrebno. Svojim radom ćete nama bolje pojasniti kako da zajedno ovaj grad ostavimo boljim mjestom nego što smo ga zatekli. – rekao je gradonačelnik Puljašić, zahvalivši se također i bivšem sazivu Savjeta mladih na svemu što su za vrijeme svoga mandata napravili.

- Mladi ste, a to podrazumijeva da ćete upravljanje gradom i gradsku politiku učiti kako biste jednoga dana to mogli raditi. Učiti se može na dva načina – teži je način učiti na vlastitim greškama, a lakši na onima tuđim. Mi koji to sada radimo, mi i griješimo, pa osim dobrih stvari napravimo i poneku grešku. Vi imate priliku da na ova dva spomenuta načina naučite raditi tako da radite manje grešaka od nas. – poručio je dr.sc. Željko Glavić.

Sljedeća sjednica Savjeta mladih Grada Požege održat će se krajem mjeseca rujna.