Petak, 29 Lipanj 2018 07:26

Sjednica Gradskog vijeća – usvojen rebalans proračuna za 2018. godinu

Pred vijećnicima Gradskog vijeća Grada Požege danas se našlo sedamnaest točaka dnevnog reda. Većina ih je usvojena bez veće rasprave i jednoglasno, dok su pojedina pobudila veći interes vijećnika, poput one o rebalansu proračuna za 2018. godinu.

Nakon što su većinom glasova usvojeni prijedlozi programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi, sportu, turizmu i predškolskom odgoju i obrazovanju za 2018. godinu, raspravu vijećnika potaknuo je prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna za ovu godinu. Naime, od donošenja Proračuna u prosincu prošle godine u iznosu od 138.835.000,00 kuna donesene su dvije Odluke o preraspodjeli sredstava na proračunskim stavkama nakon čega je došlo do promjena na prihodovnoj i rashodovnoj strani, te je bilo potrebno izvršiti usklađenje kroz Izmjene i dopune Proračuna Grada Požege za 2018. godinu. Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna prihodi i primici smanjuju se za 3,94%, odnosno za 5.467.214,00 kn i sada iznose 133.367.786,00 kn, a rashodi i izdaci smanjuju se za 2,56%, odnosno za 3.554.583,00 kn i sada iznose 135.280.417,00 kn. Uravnoteženje proračuna je planirano uključenjem dijela rezultata iz prethodne godine u iznosu 1.912.631,00 kn. Iz navedenog proizlazi da ukupni prihodi i primici s uključenim prenesenim rezultatom iznose 135.280.417,00 kn, odnosno u visini su planiranih rashoda i izdataka.

- U razdoblju od donošenja proračuna došlo je do promjena na prihodovnoj i rashodovnoj strani, te je bilo potrebno izvršiti usklađena i uključiti rezultat poslovanja iz prethodne godine. Ovim izmjenama i dopunama proračuna prihodi i primici planirani su u iznosu od 133 milijuna kuna, dok rashodi i izdaci planirani u iznosu od 135 milijuna kuna. Uravnoteženje proračuna planirano je uključenjem dijela rezultata iz prethodne godine u iznosu od 1.912.631,00 kunu, pa su ukupni prihodi i primici s uključenim prenesenim rezultatom u visini planiranih rashoda i izdataka. - pojasnio je zamjenik gradonačelnika Mario Pilon.

Odlukom Gradskog vijeća usvojeno je i nekoliko odluka vezanih uz komunalne djelatnosti pa su tako usvojene izmjene odluka o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti, prijedlog I. izmjene Programa izgradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu, prijedlog I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture i Opsega radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2018. godinu, prijedlog Odluke o I. izmjeni Odluke o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godini, prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta, kao i prijedlog Odluke o izradi IV. izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Požege.

Usvojen je i prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada neposredno pogodbom Centru za socijalnu skrb Požega.

- Radi se o prostoru u Županijskoj ulici iza Porezne uprave koji je slobodan i trenutno se koristi kao parkiralište za vozila. Prema procijeni vještaka riječ je o iznosu od oko 990 tisuća kuna. Između ostalog, i taj novac se može dobiti iz Europske unije, a Centar za socijalnu skrb u konačnici će izgraditi novi objekt koji je sigurno potreban i Gradu Požegi, nažalost i svim ostalima oko nas jer Centar trenutno nije smješten u adekvatnim uvjetima. Na ovaj način široka skupina sugrađana dobit će primjerenije uvjete za one potrebe i poslove koje moraju obavljati u Centru za socijalnu skrb. - pojasnio je gradonačelnik Darko Puljašić.

Na gradonačelnikovu preporuku vijećnici su prihvatili i prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o bratimljenju između Grada Uzhhoroda u Ukrajini i Grada Požege. Na prijedlog Odbor za određivanje imena ulica i trgova, vijećnici su donijeli odluku o imenima novih ulica na području grada i to u MO Orljava dodaje se naziv nove ulice Bana Tome Erdodya Bakača koja se nalazi u produžetku Ulice Grgura Ninskog, te u MO Praulje dvije nove ulice bit će nazvane po poginulim hrvatskim braniteljima i to Ulica Bernarda Vukoje (u produžetku Ulice Grgura Ninskog) i Ulica Dragana Vukovića (koja je smještena kao spoj Ulice Borisa Hanžekovića i Ulice Ervine Dragman).

Vijećnici su između ostalog, prihvatili i dopunu Odluke o socijalnoj skrbi Grada Požege, a vezano uz nabavu besplatnih bilježnica u novoj školskoj godini za učenike gradskih osnovnih škola i Katoličke osnovne škole u Požegi. Za tu namjenu bit će osigurano oko 600.000 kuna, a obuhvaćeno je oko 1800 učenika. Preporuka roditeljima je da sačuvaju račune od kupljenih radnih bilježnica te ih dostave u svoje škole, a Grad će potom refundirati troškove.