Četvrtak, 21 Lipanj 2018 09:43

10. sjednica Gradskog vijeća održat će se u četvrtak 28. lipnja 2018. godine

Na idućoj, 10. po redu sjednici Gradskog vijeća Grada Požege, naći će se 16 točaka dnevnog reda. Tako će gradski vijećnici u četvrtak 28. lipnja raspravljati o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Požege za 2018. godinu, prijedlogu izmjena i dopuna Programa rada upravnih tijela Grada Požege, prijedlogu Programa o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, socijalnoj skrbi, sportu i turizmu.

Vijećnici će odlučivati i o prijedlogu Odluke o I. izmjeni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti u 2018. godini, izmjenama Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te Programu održavanja komunalne infrastrukture i Opsega radova na održavanju građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2018. godinu.

U četvrtak će se raspravljati i o prijedlogu Odluke o izradi IV. izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Požege, te o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za radove na održavanju makadamskih kolnika, javne rasvjete i horizontalne signalizacije u Gradu Požegi i prigradskim naseljima u 2018./2019. godini.

Na dnevnom redu našao se i prijedlog Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenima naselja, ulica i trgova u Gradu Požegi i ostalim naseljima, Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o bratimljenju između ukrajinskog Grada Uzhhoroda i Grada Požege, kao i o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Požege.

Dnevni red ...