Utorak, 19 Lipanj 2018 13:14

Predstavljen novi sustav evidentiranja odvoza komunalnog otpada

U Komunalcu d.o.o. Požega danas su najavili promjene u sustavu odvoza i naplate komunalnog otpada koje građane na području Požeštine očekuju do kraja 2018. godine. Naime, sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom i Odlukama o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada koje su donijele jedinice lokalne samouprave, naplata će se vršiti po količini odloženog otpada u kućanstvima. Stoga će tvrtka Komunalac Požega d.o.o. svim korisnicima usluge od danas početi dostavljati dva primjerka Izjave o načinu korištenja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada koja vrijedi kao Ugovor između Komunalca i pojedinog korisnika usluge.

- U Izjavi su popunjeni važeći podaci o korisniku usluge iz evidencije Komunalca, a svaki korisnik može tražiti određene izmjene vezane za osobne podatke te način korištenja usluge. Bit će izvršeno i označavanje svih spremnika, odnosno zelenih kanti sa sustavom bar kodova. Djelatnici Komunalca doći će u svako domaćinstvo i zalijepiti odgovarajući bar kod koji će imati podatke o korisniku kako bi se točno znalo kada je kanta ispražnjena. Potrebnu opremu za očitavanje bar koda imamo na četiri kamiona, a u idućih mjesec dana ugradit ćemo još na tri kako bi uz odgovarajući software zaokružili cijeli sustav i u konačnici dobili cijenu koja odgovara stvarnoj količini otpada koji korisnik odloži. - pojasnio je direktor Komunalca Anto Bekić.

U novom sustavu koji će se primjenjivati od 1. studenog ove godine obračun cijene usluge za domaćinstva koja prihvaćaju kućno kompostiranje biorazgradivog otpada sastoji se od cijene minimalne javne usluge koja iznosi 40,68 kn/mjesečno te cijene pražnjenja spremnika za miješani komunalni otpad koja iznosi 5,42 kn/pražnjenju za posudu 120 litara.

- Prema primjerima dobre prakse iz drugih gradova smatramo kako su dva pražnjenja mjesečno dovoljna za prosječno domaćinstvo. Građani se stimuliraju na odvajanje otpada jer će svakom korisniku usluga biti u interesu odvajati papir, karton, staklenu i plastičnu ambalažu i posebno ih predavati Komunalcu. Tako će-smanjiti količinu miješanog komunalnog otpada kojeg odlaže u zelenu posudu za otpad i svoj mjesečni račun za odvoz otpada, jer odvoz plavih i žutih spremnika se ne naplaćuje. – dodao je Bekić .

S 1. srpnja sva prigradska naselja na području Grada Požege bit će u sustavu prikupljanja otpada, a uskoro bi trebali stići i žuti spremnici te komposteri koji će biti uručeni korisnicima na cijelom području Požeštine. Zakon je za one koji ne razvrstavaju otpad, bacaju otpad u krivi spremnik, ostavljaju vreće ili druge neprimjerene radnje, predvidio ugovorne kazne definirane cjenikom za razne prekršaje korisnika.

- Građani koji žele odvajati otpad bit će nagrađeni manjim cijenama u odnosu na one koji te ne žele. Do kraja listopada bit će završeno i Reciklažno dvorište, mjesto na kojem će građani svakodnevno u radnom vremenu moći odložiti preko 30 vrsta sekundarnog otpada i otpadnih materijala potpuno besplatno. Znači, ponudit ćemo način i dostupnost za odgovorno ponašanje građana, a time i smanjenje cijena usluge odvoza. - naglasio je gradonačelnik Darko Puljašić.

Preostaje pronaći najbolje rješenje za problem višestambenih objekata kako bi se i tim sugrađanima sljedeće godine omogućilo razdvajanje otpada i mogućnost plaćanja manjih račun. Za pojašnjenje eventualnih nejasnoća vezano za popunjavanje Izjave moguće je nazvati Odjel za komercijalne poslove na tel. 316-880 ili tel. 316-860 (centrala).