Petak, 08 Lipanj 2018 11:15

Poziv na radionicu „Vaša kanta, Vaše zdravlje“ u okviru Projekta Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na području Grada Požega

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

rec1

„Vaša kanta, Vaše zdravlje“ naziv je informativno obrazovne radionice za javnost koju će, u okviru Projekta Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na području Grada Požega na lokaciji Industrijska ulica“ u Požegi, u ponedjeljak 11.lipnja 2018., održati Sonja Hlebar, voditeljica programa UZOR-a Hrvatske.

Nakon uvodne konferencije kojom je predstavljen javnosti, a onda i eko igre, natjecanja u pravilnom odvajanju otpada za najmlađe, osnovnoškolce Grada, u okviru informativnih aktivnosti projekta „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na području Grada Požega na lokaciji Industrijska ulica“, za ciljanu skupinu, stanovništvo Grada i Požeško slavonske županije, narednih će dana biti organizirane edukativne radionice koje imaju za cilj osvijestiti o važnosti pravilnog sakupljanja i odvajanja otpada.

Radionice pod nazivom „Vaša kanta Vaše zdravlje“ Sonje Hlebar, voditeljice programa Udruge Za Održivi Razvoj Hrvatske, kombiniraju globalno i lokalno, teorijsko i praktično, informiraju i educiraju- o navikama i posljedicama ljudskog ponašanja, razlici između smeća i otpada, uzorcima prelaska s linearne na cirkularnu ekonomiju, otpadu i biootpadu kao sirovinama, motiviraju na lokalnu akciju, te kroz praktični dio, uče pravilnom odvajanju otpadom na način kako je to predstavljeno i na letku namijenjenom stanovnicima Požeško slavonske županije.Prva radionica bit će organizirana u Požegi u ponedjeljak, 11.lipnja u 11 sati u prostoru Hrvatske gospodarske komore-Županijske komore Požega.

Ukupna vrijednost projekta je 5.003.569,54 kune, a iz Kohezijskog fonda su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 4.172.815,36 kn. Projekt se provodi od 12. rujna 2017. do 25. listopada 2018. godine.

rec5               rec2                             rec6                     rec7

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Grada Požege.