Utorak, 30 Siječanj 2018 18:03

Održana 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege

Gradsko vijeće Grada Požege danas je održalo svoju 5. sjednicu na kojoj se raspravljalo o desetak točaka dnevnog reda, od kojih svakako treba izdvojiti Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Požege u 2018. godini o čemu više možete pročitati ovdje.

Vijećnici su na današnjoj sjednici usvojili prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada koje je dano trgovačkom društvu Komunalac Požega d.o.o, a prihvaćene su i odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Požege.

Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Požege propisuje se obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom, područje pružanja javne usluge, obveze davatelja i korisnika usluge, način sakupljanja komunalnog otpada, način davanja izjave o korištenju javne usluge, način određivanja udjela korisnika javne usluge u slučaju korištenja zajedničkog spremnika, kriteriji obračuna količine otpada, cijena javne usluge i cijena obvezne minimalne javne usluge itd. Naime, novi Zakon o održivom gospodarenju otpadom i uredba o gospodarenju otpadom donose niz novih obveza za jedinice lokalne samouprave i komunalna poduzeća. Cilj uredbe je postizanje drastičnog smanjenja odlaganja miješanog komunalnog otpada, odnosno snažnije uspostavljenja sustava za odvojeno prikupljanje otpada.

Detaljnije je ovu problematiku pojasnio Anto Bekić, direktor tvrtke Komunalac d.o.o.

- Od 2017. godine za jedinice lokalne samouprave uvedena je tzv. poticajna naknada, drugim riječima kazna za prekomjerno odlaganje miješanog komunalnog otpada. Jedinice lokalne samouprave koje ne budu dovoljno odvajale otpad, odnosno njihovi građani, plaćat će značajne poticajne naknade. Imamo i obvezu donošenja novog cjenika usklađenog s ciljevima uredbe. Prije svega, uvođenje pojmova minimalne javne usluge, odnosno fiksni dio računa za korisnike i varijabilnog dijela koji će ovisiti o veličini spremnika i broju pražnjenja spremnika. Tu su također i ugovorne kazne za nepropisno odlaganje otpada i slične aktivnosti. Dužni smo donijeti i novi plan gospodarenja otpadom, ustrojiti rad Reciklažnog dvorišta itd. – pojasnio je Bekić.

Gradsko vijeće usvojilo je i Odluku o izmjenama Odluke o komunalnom redu Grada Požege, prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Požege kojom je naknada za prvo i drugo rođeno dijete povećana za 500 kuna te Odluku o darovanju opreme Dječjem vrtiću Požega. Jednoglasno je usvojeno Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2017. godinu, kao i Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.