Utorak, 19 Prosinac 2017 12:00

Radovi u Sokolovoj ulici i Jagodnjaku napreduju prema planu

U drugoj polovici mjeseca kolovoza započeli su radovi na izgradnji nogostupa u Jagodnjaku i Sokolovoj ulici u Požegi. Riječ je o investiciji vrijednoj 2.685.948,64 kuna od čega je više od polovine sredstava osiguralo Ministarstvo unutarnjih poslova kroz Nacionalni program sigurnosti u prometu. Radove je danas obišao gradonačelnik Darko Puljašić.

- Radi se o iznimno zahtjevnom projektu, i u dijelu građevinskog izvođenja radova, i u dijelu pripreme dokumentacije. No, ono što je važno – nakon puno godina, pružamo našim građanima sigurnost. Do danas su završeni radovi u vrijednosti 817.254,00 kune. Od ukupno 2350 metara dionice, uspjeli smo zajedničkim snagama, u suradnji s HEP-om i Tekijom odraditi 1500 metara vezano uz infrastrukturu, kako ne bi bilo potrebe nakon polaganja novog nogostupa ponovo kopati. S proljećem i dolaskom boljih vremenskih uvjeta pojačat će se i intenzitet radova te se nadamo kako će cijela dionica biti završena do ljeta. Zahvaljujem se sugrađanima na strpljivosti i razumijevanju jer ovo doista znači sigurnost za našu djecu, za naše starije, ali i sve ostale koji će kroz ovako usko grlo moći vrlo jednostavno i sigurno hodati. - rekao je gradonačelnik Darko Puljašić.

Nogostup će se zbog prostornih uvjeta i dosta uskog koridora voditi jednostrano, a ovisno o prostoru, tamo gdje su objekti uz kolnik, prelazit će se s jedne na drugu stranu. Komunikacija pješaka je predviđena pješačkim prijelazima, a na cijeloj dužini je predviđeno sedam pješačkih prijelaza. Predviđeni su i pojedini potporni zidovi na trasi za samo osiguranje konstrukcije nogostupa, ali i za stabilizaciju okolnog terena. Završetak radova predviđen je do ljeta iduće godine.