Petak, 01 Prosinac 2017 20:03

4. sjednica Gradskog vijeća: usvojen proračun za 2018. godinu u iznosu od 138,8 milijuna kuna

Prema odluci Gradskog vijeća Grad Požega u idućoj će godini raspolagati sa 138.835.000,00 kuna. Projekcija proračuna za 2018. godinu planirana je u iznosu kuna 112.232.600,00, a za 2019. godinu u iznosu 106.755.300,00 kuna. Najveći dio povećanja proračuna za iduću godinu odnosi se na tekuće i kapitalne pomoći u iznosu od 65.845.700.00, što čini 47,5 posto proračuna koji se odnosi na tekuće i kapitalne pomoći iz drugih proračuna i iznose 23.150.000,00 kuna. Tu su i pomoći iz Europskih sredstava u iznosu 31.751.100,00 kuna te pomoći od decentraliziranih funkcija i izvanproračunskih korisnika u iznosu od 10 milijuna kuna.

Ovim proračunom obuhvaćeni su svi programi Upravnih odjela i zastupljene su sve skupine društva, s naglaskom na socijalne osjetljivosti i kapitalne investicije.

- Ovaj je proračun jedan od najviših u posljednjih 15-ak godina. Do ovoga je plana došlo poštivanjem smjernica Ministarstva financija i Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i njegovih izmjena koje stupaju na snagu od 01. siječnja 2018. koje se odnose na porez i prirez na dohodak koji po novom izračunu treba biti veći za 14,5 milijuna kuna, ili gotovo 50 posto u odnosu na 2016. godinu. Moram naglasiti kako smo odlučili od 1. siječnja 2018. godine za 50 posto povećati naknadu za prvo i drugo rođeno dijete u obitelji, kao i pomoć za socijalno ugrožene obitelji, predviđena su i sredstva za pomoć roditeljima učenika osnovnih škola, a povećana su i sredstva za sport. – pojasnio je gradonačelnik Darko Puljašić.

Gradsko vijeće je donijelo i Odluku o uvjetima, cijeni i poticajnim mjerama i postupku prodaje građevinskog zemljišta gospodarske namjene u Industrijskoj i Obrtničkoj ulici u Požegi. Početna cijena za građevinsko zemljište u poslovnoj zoni iznosit će 7,00 kuna po m², a korisnicima zone nudit će se i sljedeće pogodnosti: oslobađanje plaćanja komunalne naknade u prvoj godini nakon izgradnje objekta za 100 posto, u drugoj godini 80 posto, u trećoj 60 posto u četvrtoj godini nakon izgradnje objekta oslobađaju se 40 posto, a u petoj godini 20 posto. Korisnici se oslobađaju plaćanja komunalnog doprinosa, a svaki se poduzetnik oslobađa plaćanja naknade za plaćanje priključenje na sustav električne energije do 11 kW, te priključka na vodu, kanalizaciju i plin.

- Morali smo napraviti kriterij na koji način odabrati poduzetnike jer će ih zasigurno u vrlo kratkom vremenu biti mnogo. Ponuditelji koji obavljaju proizvodnu djelatnost će donositi dodatne bodove, potom uslužna djelatnost, zatim trgovačka. Posebne bodove ćemo davati onim poduzetnicima koji budu radili za izvoz. – rekao je gradonačelnik.

Jedna od točaka dnevnog reda bio je i prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Požege, a zanimljiva je bila i točka dnevnog reda koja se odnosi na otpis potraživanja. Naime, radi se o 967 tisuća kuna nenaplativih komunalnih naknada, doprinosa te spomeničke rente zbog zastare, preminulih obveznika ili brisanih poslovnih subjekata za koje ne postoji mogućnost naplate prisilnim putem, a riječ je o razdoblju od 1998. do 2014. godine.

Gradsko vijeće izglasalo je treći rebalans proračuna za 2017. godinu u iznosu 97,5 milijuna kuna, što je za 19 milijuna manje nego je bilo planirano zadnjim izmjenama i dopunama. Zamjenik Mario Pilon pojasnio je kako se smanjenje prvenstveno odnosi na prihode iz pomoći od 18,5 milijuna kuna, za projekte koji se prenose u sljedeću godinu, pomoći iz državnog proračuna, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava i dr.

Većinom glasova usvojeni su i prijedlozi programa o izmjeni i dopuni programa javnih potreba u kulturi, predškolskom odgoju i obrazovanju, sportu, socijalnoj skrbi, turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2017. godinu. Došlo je i do izmjena u odlukama o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti u 2017. godini, programu izgradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture te programu održavanja komunalne infrastrukture i opsega radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi za 2017. godinu, a usvojeni su i programi za nadolazeću godinu.

Gradsko vijeće je na sjednici jednoglasno na novi četverogodišnji mandat potvrdilo dosadašnju ravnateljicu Gradske knjižnice i čitaonice Požega Aleksandru Šutalo.