Srijeda, 19 Travanj 2017 11:50

Obavijest - prometovanje šetališnom zonom i Trgom svete Terezije

S ciljem očuvanja povijesne jezgre, organiziranja kvalitetnije turističke ponude i povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu, gradonačelnik Grada Požege donio je Odluku o uvjetima i načinu izdavanja odobrenja za ulaz u pješačku zonu (Službene novine Grada Požege, broj: 6/17.), temeljem koje je uspostavljen kontrolirani sustav ulaza vozila u pješačku zonu, uvjeti i postupak za ulaz vozila u pješačku zonu, a koji se odnosi na Trg svete Terezije.

Naime, ulaz odnosno izlaz iz pješačke zone, bit će onemogućen postavljanjem prometnih barijera (podiznih stupića), s kontrolom ulaska i izlaska vozila, a koji radi na principu identifikacije telefonskog broja pozivatelja. Prije ulaska korisnik poziva telefonski broj u zavisnosti kroz koji prolaz želi proći. Sustav bilježi broj pozivatelja i isti verificira s dodijeljenim pravima, ako je verifikacija pozitivna otvara prometnu barijeru (spušta podizni stup). Sustav putem ugrađenih detektora kontrolira prisutnost i smjer vozila te zatvara prometnu barijeru nakon prolaska vozila.

Uvođenjem novog sustava kontrole pristupa vozila pješačkoj zoni nastoji se sačuvati integritet stanovanja i poslovanja, uz izraženu kulturnu namjenu ovoga dijela grada. U želji da se cjelokupna aktivnost na ovom lokalitetu nesmetano odvija, naglasak organizacije prometa stavljen je na destimuliranje pristupa vozilom pješačkoj zoni, ali ne i na potpunu zabranu. Korisnici će biti podijeljeni u grupe, a to su interventna grupa, koja se odnosi na interventne službe, grupa dostava i grupa stanari.

Ovim putem pozivaju se stanari, korisnici poslovnih prostora te osobe koje obavljaju dostavu u ulici Dragutina Lermana i Trga svete Terezije, a koji imaju stalno prebivalište u navedenim ulicama, koja imaju sjedište, odnosno obavljaju djelatnost unutar pješačke zone, s osiguranim parkirališnim mjestom na vlastitoj parceli da podnesu zahtjev Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege za ulazak u pješačku zonu.