Petak, 25 Ožujak 2016 10:48

U srijedu - 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege

Na idućoj, 23. po redu sjednici Gradskog vijeća Grada Požege naći će se 7 točaka dnevnog reda. Tako će se pred vijećnicama naći prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Požege za 2016. godinu kao i prijedlog izmjena i dopuna programa rada upravnih tijela Grada Požege za ove godinu. Vijećnici će u srijedu odlučivati i o izmjeni Odluke o zaduženju Grada Požege.

Među točkama dnevnog reda našli su se i prijedlozi o izmjenama i dopunama programa javnih potreba u kulturi, predškolskom odgoju i obrazovanju, sportu i socijalnog skrbi. Raspravljat će se i o izmjeni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2016. godinu, izmjeni Programa izgradnje objekta i uređenja komunalne infrastrukture te Opsegu radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2016. godinu.