Petak, 08 Svibanj 2015 11:08

"Zdrav za 5"

- NE drogi, NE alkoholu i NE igrama na sreću – Živi zdravo, budi zdrav jer čist okoliš je zdrava budućnost. – poruke su Programa aktivnosti projekta „Zdrav za 5" održanog danas u OŠ Julija Kempfa, Požega, u sklopu projekta „Zdrav za 5" kao i „Trećeg tjedna sigurnosti cestovnog prometa".

U dvorištu škole učenici su predstavili svoje radionice održavane tijekom tjedna: radionica tjelesne i zdravstvene kulture - „Budi svoj – baci loptu za NE", radionica likovne kulture - Budi svoj – nacrtaj NE, ekološke i likovne radionice u kojima su učenici izrađivali ukrasne i uporabne predmete od otpadnog materijala, a demonstrirali su i naučeno pružanje prve pomoći i reanimacije u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo i Domom zdravlja. Javna vatrogasna postrojba izvela je akciju gašenja požara, a policija na svom štandu s tematskim promotivnim materijalom i opremom koju koristi u svakodnevnom radu demonstrirala je i rad službenog psa za detekciju droga. Također, učenici koji biciklom došli u školu mogli su ga besplatno registrirati.

U prepunom dvorištu škole Darko Puljašić, zamjenik gradonačelnika, pozdravio je sve učenike i ostale sudionike, rekavši: - Ja se nadam da među vama ima onih koji će danas sutra biti neki od ovih ljudi ovdje, koji se brinu o našoj sigurnosti, zdravlju, spašavanju u slučaju elementarnih nepogoda, požara i slično. To su ljudi koji su hrabri, pošteni, kvalitetni i ono najbolje u našem društvu, mi se moramo svi na njih ugledati. Ovdje smo da vam u ovim godinama kad ste mladi i kad ste pred vratima života pomognemo da uočite da je život lijep ako se pridržavamo onih stvari koje su prihvatljive, koje nisu problem, to znači ne drogi, ne alkoholu, ne nasilju -

Projekt četvrti put zajednički provode Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Osnovni ciljevi su aktivno mijenjanje stavova i štetnih životnih navika o ovisnosti, aktivno mijenjanje stavova o nužnosti zaštite okoliša i prirode, podizanje razine samosvijesti o odgovornosti u očuvanju vlastitog i tuđeg zdravlja i usvajanje zdravih stilova života.

Pogledajte fotogaleriju - ovdje!