Up

Natječaji

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju građevinskog zemljišta gospodarske namjene u poduzetničkoj zoni u Požegi

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega, prodaje građevinsko zemljište k.č.br. 4482/20 u poduzetničkoj zoni u Požegi površine 1.788 m2 u Industrijskoj ulici gospodarske namjene po početnoj dijeni od 7.00 kn i građevinsko zemljište k.č.br. 4482/21 u poduzetničkoj zoni u Požegi površine 1.497 m2 u Industrijskoj ulici gospodarske namjene po početnoj dijeni od 7.00 kn

Javni natječaj se provodi prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda.

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe, uz uvjet da su podmirile obveze prema Proračunu Grada Požege i Državnom proračunu.

Za sudjelovanje na natječaju obvezno je izvršiti uplatu jamčevine u visini od 50% ukupne početne cijene zemljišta, na IBAN Grada Požege, broj: HR8123600001835100008, s pozivom na broj: HR68 7706-OIB.


Krajnji rok za dostavu ponuda je do 15:00 sati 22. veljače 2019. godine