Predavanje - "Sveci u ožujku"

KategorijaUred gradonačelnika
Zadnji tadum
5.03.2020. 18:00 - 18:00

U organizaciji Matice hrvatske, ogranak u Požegi, predavanje na temu "Sveci u ožujku" održat će dr.sc. Sanja Vulić. Predavanje će biti u prostoru Gradskog muzeja Požega, a počinje u 18 sati.