Otvorenje obnovljenog objekta Društvenog doma u Mihaljevcima

KategorijaUred gradonačelnika
Zadnji tadum
6.02.2019. 17:00 - 17:00

Gradonačelnik Darko Puljašić obići će obnovljeni objekt Društvenog doma u Mihaljevcima.