Obilazak radova - OŠ "Dobriša Cesarić"

KategorijaUred gradonačelnika
Zadnji tadum
13.02.2018. 10:30 - 10:30

Gradonačelnik Darko Puljašić obići će radova na zgradi OŠ "Dobriša Cesarić" u 10,30 sati.