Dokumenti

Up

Službene novine - 2019. godina

Objavljeno dana: 5. veljače 2019. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Aurea Fest Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendije vrhunskim športašima
 • Plan prijema u službu službenika i namještenika u Upravna tijela Grada Požege u 2019. godini
 • Zaključak o financijskoj potpori UBRETA - Udruzi bivši radnika ETA
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore NK „LIPA“
 • Zaključak o davanju suglasnosti na davanje teniskih terena na besplatno korištenje
 • Odluka o zaključivanju Aneksa Ugovoru o korištenju poslovnog prostora
 • Odluka u svezi raspodjele sredstava na poziciji Programi udruga proizašlih iz Domovinskog rata u 2019. godini
 • Odluka u svezi raspodjele sredstava na poziciji Program športskih priredbi i manifestacija u 2019. godini
 • Zaključak o financijskoj potpori Šahovskom klubu Požega
 • Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Požega
 • Odluka o zakupu poslovnog prostora bez provođenja javnog natječaja
 • Odluka o otpisu potraživanja na ime zakupa poslovnog prostora
 • Odluka u svezi prenošenja prava i dužnosti najmoprimca
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu Naša djeca Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Kršćanskoj adventističkoj crkvi, Mjesna crkva u Požegi
 • Zaključak o objavi Javnog poziva vlasnicima odnosno korisnicima građevina u kojima se nalazi ugrađen azbest kao građevni materijal
 • Zaključak o davanju suglasnosti na davanje sportske dvorane na besplatno korištenje
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o izmjenama Zaključka o dodjeli financijske potpore Obrtu za usluge PARIS TEXAS za Nikolu Radmirovića
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Savjetu mladih Grada Požege
 • Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalac Požega d.o.o.
 • Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalac Požega d.o.o.
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza Slavonija busu d.o.o.
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o suglasnosti na Ugovor o sufinanciranju rada djelatnice za rad predškolske skupine u Područnoj školi Vladimir Nazor u Mihaljevcima
 • Odluka u svezi raspodjele sredstava na poziciji Programi ostalih udruga i društava građana, udruga invalida te humanitarnih udruga u 2019. godini
 • Odluka o raspodjeli sredstava na poziciji - Program djelatnosti udruga i društava u kulturi u 2019. godini
 • Zaključak o financijskoj potpori župi Sv. Ivana Krstitelja
 • Zaključak o financijskoj potpori MK Independent

Objavljeno dana: 1. veljače 2019. godine

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o korištenju proračunske zalihe u 2018. godini, za mjesec studeni 2018. godine
 • Zaključak o korištenju proračunske zalihe u 2018. godini, za mjesec prosinac 2018. godin
 • Odluka o nekorištenju prava prvokupa za poslovni prostor ( u Požegi, u Ulici Matice Hrvatske kbr. 3)
 • Odluka o komunalnoj naknadi
 • Odluka o komunalnom doprinosu
 • Odluka o obavljanju usluge javnih tržnica na malo
 • Odluka o grobljima
 • Odluka o obavljanju usluge parkiranja na javnim parkiralištima
 • Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova
 • Odluka o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje društvu Komunalac Požega d.o.o.
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete korištenja usluge javne tržnice na malo (Tržni red)
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete korištenja usluge ukopa i ostalih grobljanskih usluga
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete korištenja usluge parkiranja na uređenim javnim površinama (javnim parkiralištima)
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete korištenja dimnjačarskih usluga
 • Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Požege u 2019. godini
 • Odluka o visini paušalnog iznosa poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom u k.o. Požega (oznake k.č.br. 1394/1)
 • Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Lokalne razvojne agencije Požega
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Požege za 2018. godinu
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Antuna Kanižlića
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Dobriše Cesarića
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Julija Kempfa
 • Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Požegu
 • Odluka o usvajanju Analize sustava Civilne zaštite u 2018. godini
 • Odluka o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2019.-2021.
 • Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Grada Požege članu Gradskog vijeća Grada Požege

 

Objavljeno dana: 11. siječnja 2019. godine

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA POŽEGE

 • Pravilnik o izmjenama i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Požege
 • Rješenje o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata u uredskom poslovanju

AKTI UPRAVNIH TIJELA

 • Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata upravnih tijela Grada Požege za 2019. godinu

Objavljeno dana: 11. veljače 2019. godine

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Požege