Dokumenti

Up

Službene novine - 2018. godina

Datum objave 12. veljače 2018. godine
AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o pokroviteljstvu, te dodijeli financijske potpore Umjetničkoj organizaciji Plesne radionice Ilijane Lončar
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za razvoj kreativnih radionica i kvalitete življenja
 • osoba s invaliditetom RH
 • Zaključak o financijskoj potpori Auto klubu Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu "Sveti Grgur"
 • Zaključak o financijskoj potpori Odredu izviđača "Požega"
 • Odluka o imenovanju Povjerenstva za pripremu i provedbu jednostavne nabave radova na proširenju mreže sustava javne rasvjete u odvojku Rudinske ulice
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu inženjera i tehničara kemije i tehnologije Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Športsko ribolovnoj udruzi "Šaran" Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruga vinara, vinogradara i voćara "Stjepan Koydl"
 • Odluka o korištenju proračunske zalihe u 2018. godini
 • Zaključak o financijskoj pomoći Gimnaziji u Požegi
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-u
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendija vrhunskim športašima
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatsko kulturno umjetničkom društvu "Vijenac"
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeška biskupija, Župa Sv. Ivana Krstitelja, Vidovci
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a
 • Program stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u 2018. godini
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za radove na proširenju mreže sustava javne rasvjete u odvojak u Rudinske ulice u Požegi
 • Zaključak o naplaćivanju naknade za uređenje voda
 • Zaključak o financijskoj potpori Glazbenoj radionici NOTA
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi zavičajnih pisaca i slikara Požeško-slavonske županije "Matko Peić"
 • Odluka o imenovanju Povjerenstva za pripremu i provedbu jednostavne nabave radova na izradi rukohvata u Ulici Kalvarija u Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškoj biskupiji, Župi Sv. Terezije Avilske u Požegi

AKTI UPRAVNIH TIJELA

 • Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog poziva za zapošljavanje žena na radnom mjestu Radnica za pomoć u kući u sklopu projekta „PUK40“
 

Datum objave: 02. veljače 2018.
AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Zaključak korištenju proračunske zalihe u 2017. godini, za mjesec studeni
 • Zaključa o korištenju proračunske zalihe u 2017. godini, za mjesec studeni prosinac
 • Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu nekretnine označene kao k.č.br. 4482/1, k. o. Požega, z.k.ul.br. 7679
 • Odluke o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada
 • Odluke Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Požege
 • Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje
 • Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu Grada Požege
 • Odluke o darovanju opreme Dječjem vrtiću Požega
 • Odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Požege
 • Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Požege u 2018. godini
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2017. godinu Prijedlog Odluke
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

Datum objave: 29. siječnja 2018.
AKTI GRADONAČELNIKA

 • Plan prijma u službu službenika i namještenika u Upravna tijela Grada Požege u 2018. godini
 • Zaključak o donošenju Plana normativnih aktivnosti Grada Požege u 2018. godini
 • Odluka o odabiru ponuditelja za nabavu usluge hvatanja, zbrinjavanja pasa lutalica i higijeničarske službe na području grada Požege i prigradskih naselja
 • Zaključak financijskoj potpori Općoj županijskoj bolnici Požega, Podružnici Gradske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana
 • Zaključak o financijskoj potpori Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Aurea Fest Požega
 • Odluku o imenovanju Povjerenstva za pripremu i provedbu jednostavne nabave usluge izrade brendiranja Grada Požege
 • Odluka o imenovanju Povjerenstva za pripremu i provedbu jednostavne nabave usluge izrade promotivnog materijala za potrebe projekta “PUK 40”
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o ispravku Odluke u svezi raspodjele sredstava na poziciji Programi ostalih udruga i društava građana u 2018. godini
 • Odluka o raspodjeli sredstava na poziciji - Program djelatnosti udruga i društava u kulturi u 2018. godini
 • Odluka o ispravku Odluke u svezi raspodjele sredstava na poziciji Programi udruga proizašlih iz Domovinskog rata i udruga invalida u 2018. godini
 • Zaključak o financijskoj potpori Ličko zavičajnom društvu "Vila Velebita" Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na davanje poslovnog prostora na besplatno korištenje
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-u
 • Zaključak o financijskoj potpori Humanitarnoj udruzi „Moj Bližnji“
 • Zaključak za plaćanje troškova sudaca, kotizacije i prijevoza za ŽKK Plamen, OK Sokol, NK Požega, KK Požega i TK Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendija vrhunskim športašima
 • Odluka o imenovanju Povjerenstva za pripremu i provedbu jednostavne nabave elektroinstalaterskih radova u kotlovnici Sportske dvorane “Tomislav Pirc”
 • Odluka o odabiru ponude za nabavu usluge izrade promotivnog materijala za potrebe projekta „PUK40“
 • Odluka o odabiru ponuditelja za nabavu usluge medijske promidžbe, objavi čestitki, fiksnih banner i najava za Grada Požege
 • Odluka o odabiru ponuditelja za nabavu usluge medijskog praćenja događanja i aktivnosti Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi za promicanje civilizacijskih i kulturnih vrijednosti "Požežani" Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore NK „LIPA“
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Odluka o odabiru ponude za nabavu usluge brendiranja Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori MK Independent
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom povijesnom društvu "Požežani"
 • Zaključak (sufinanciranje troškova izvedbe piezometra na odlagalištu otpada Vinogradine)
 • Odluka o odabiru ponuditelja za nabavu usluge oglašavanja i medijskog praćenja Grada Požege na elektronsko m (internetski portal) mediju
 • Zaključak (o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih branitelja Dervišaga
 • Zaključak dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi antifašističkih boraca i antifašista Požega
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu elektroinstalaterskih radova u kotlovnici Sportske dvorane „Tomislav Pirc“
 • Zaključak o financijskoj potpori Kulturno umjetničkom društvu "Požeška dolina" Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškoj biskupiji, Župi Sv. Terezije Avilske u Požegi
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na korištenje poslovnog prostora koji koristi Glazbena škola Požega
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Požege
 • Zaključak o imenovanju Zajedničkog povjerenstva za tumačenje Kolektivnog ugovora za zaposlene u Dječjim vrtićima Požega