Dokumenti

Up

Istekli natječaji

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Požege za akademsku godinu 2013/2014.

I. Grad Požega dodijelit će dvanaest (12) stipendija u iznosu od 850,00 kuna, mjesečno za akademsku godinu 2013/2014. studentima koji imaju prebivalište na području Grada Požege.

II. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju studenti koji:

    - imaju prebivalište na području Grada Požege,

    - studiraju izvan mjesta prebivališta (izvan Grada Požege)

    - imaju status redovitog studenta

    - imaju hrvatsko državljanstvo

    - nisu korisnici druge stipendije ili studentskog kredita

III. Kandidati su obvezni uz prijavu na javni natječaj priložiti:

    - uvjerenje o prebivalištu

    - presliku rodnog lista

    - presliku domovnice

    - uvjerenje (potvrdu) obrazovne ustanove o upisu na redovito školovanje

    - ovjerenu presliku svjedodžbe završnog razreda srednje škole ili presliku indeksa, te uvjerenje (potvrdu) obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena i upisu u sljedeću godinu

    - izjavu o članovima zajedničkog kućanstva

    - potvrdu o mjesečnim primanjima svih članova kućanstva za razdoblje od tri (3) mjeseca koja prethode ovom javnom natječaju

    - uvjerenje Porezne uprave o drugim prihodima

    - dokaz o postignućima na natjecanjima i priznanjima iz područja upisanog studija (uspjesi za prvo, drugo, treće mjesto na općinskim, županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima)

    - dokaz o posebnim obiteljskim prilikama (student bez roditelja, učeničke i studentske potvrde za braću i sestre i sl.) 

    - izjavu da student ne prima stipendiju ili drugu potporu od neke druge pravne osobe.

  Navedena dokumentacija ne smije biti starija od tri (3) mjeseca.

  Prijava na javni natječaj za dodjelu stipendije koja je nepravovremena, nepotpuna ili ne sadrži potrebnu dokumentaciju neće se uzeti u razmatranje.

  Prijava na javni natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavlja se u roku petnaest (15) dana od dana objave javnog natječaja u javnom glasilu, na adresu: „Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Požega“, Trg Sv. Trojstva kbr. 1, 34 000 Požega.

Natječaj je objavljen 14. studenog 2013.god. u Požeškoj kronici, a prijave se predaju do 29. studenog 2013. god.

Obrazac - prijava za stipendiju ...

 

REZULTATI:

Objavljeno 07.01.2013. god.

 Lista reda prvenstva korisnika stipendije ...

 Lista kanditata koji ne udovoljavaju uvjetima ...

Odluka o dodjeli stipendija ...

Odluka o dodijeli izvanrednih ...

Na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Požege KLASA: 351-03/13-01/01 URBROJ: 2177/01-01/01-13-11, od 09. srpnja, 2013. godine), Grad Požega raspisuje:
 
Javni natječaj
 
za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Grada Požege u sufinanciranju Projekta „Poticanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća postavljanjem vanjske ovojnice zida i zamjenom postojeće građevne stolarije na području Grada Požege“.
Upute za nadmetanje i sve dodatne informacije o prijavnom obrascu, korisnicima sredstava, uvjetima koje podnositelji prijave moraju udovoljiti, potrebnoj dokumentaciji, načinu isplate sredstava, obradi prijava, mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege, Trg Svetog Trojstva 1, Požega te na tel. 034/311-303 ili na e-mail: info@pozega.hr.
 
Energ. ucinkovitost.pngNatječaj vrijedi do: 31. kolovoza 2013. 15:00 sati 

 

R. b.  Lokacija  Opis  Površina (m2) Početna cijena (kn) Status korisnika i useljivost
 1. Stjepana Radića 21, Požega Stan se sastoji od sobe, kuhinje, ostave, kupaonice i drvarnice  40,51  110.633,41 Stan se koristi temeljem ugovora o najmu sa slobodno ugovorenom najamninom na vrijeme od 5 godina (15.09.2013.-14.09.2018.), te nije odmah useljiv
 2.  Sv. Roka 81, Požega Stan se sastoji od sobe, kuhinje, hodnika, kupaonice i ostave  27,43  151.884,24 Stan je prazan od stvari i osoba i odmah useljiv

 

Stan pod rednim brojem 1. se nalazi u zgradi sagrađenoj na k.č.br. 2268/13, k.o. Požega, koja nije etažirana. Stan, kao posebni dio zgrade, nije upisan u zemljišnim knjigama, odnosno stan je vanknjižno vlasništvo Grada Požege.
Stan pod rednim brojem 2. se nalazi u zgradi sagrađenoj na k.č.br. 1511, k.o. Požega, koja nije etažirana. Stan, kao posebni dio zgrade, nije upisan u zemljišnim knjigama, odnosno stan je vanknjižno vlasništvo Grada Požege.

Licitacija za kupnju obavit će se dana 23. prosinca 2013. god. u 12.00 sati u prostorijama Grada Požege, Trg Sv. trojstva 1.

Podaci o stanovima koji su predmet ovog javnog natječaja, zainteresirani mogu dobiti u Upravnom odjelu za samoupravu Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1, soba broj 9 ili na telefon broj: 311-304.

Naziv predmeta natječaja: Zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Požege na vrijeme od 5. godina:

 R.b.  Adresa  Opis  Površina (m2)  Početni iznos mjesečne zakupnine (kn/m2)  Namjena
 1.  Cehovska 1, Požega  Poslovni prostor se sastoji od jedne prostorije  16,00
 100,00  Tiha djelatnost

 

Natječaj je objavljen u Glasu Slavonije od 07. listopada 2013. god.

Otvaranje ponuda: 23. prosinca 2013. god. u 12:30 sati

Naziv predmeta natječaja: Zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Požege na vrijeme od 5. godina:

 R.b.  Adresa  Opis  Površina (m2)  Početni iznos mjesečne zakupnine (kn/m2)  Namjena
 1.  Cehovska 1, Požega  Poslovni prostor se sastoji od jedne prostorije  16,00
 100,00  Tiha djelatnost

 Natječaj je objavljen u Glasu Slavonije od 07. listopada 2013. god.

Otvaranje ponuda: 28. listopada 2013. god. u 12:00 sati