Najave sjednica Gradskog vijeća

2. sjednica Gradskog vijeća 2013.

2. sjednica Gradskog vijeća održati će se 12. rujna 2013. god. u 17.00 sati.

Dnevni red...

3. sjednica Gradskog vijeća 2013.

3. sjednica gradskog vijeća će se održati 21. studenog 2013. god. u 16:00 sati.

Dnevni red...

Stranica 4 od 11

Opći podaci

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1,  34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300   Fax: - 034 / 311 344

OIB: 95699596710,  MB: 02575957,  Žiro račun: HR81 2360000-1835100008