Najave sjednica Gradskog vijeća

1. sjednica Gradskog vijeća 2013.

1. konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Požege održati će se 20. lipnja 2013. god. u 16.00 sati.

Dnevni red...

2. sjednica Gradskog vijeća 2013.

2. sjednica Gradskog vijeća održati će se 12. rujna 2013. god. u 17.00 sati.

Dnevni red...

Stranica 4 od 11

Opći podaci

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1,  34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300   Fax: - 034 / 311 344

OIB: 95699596710,  MB: 02575957,  Žiro račun: HR81 2360000-1835100008