Najave sjednica Gradskog vijeća

7. sjednica Gradskog vijeća 2014.

7. (tematska) sjednica će se održati 31. ožujka 2014. god. u 16:00 sati.

Dnevni red...

8. sjednica Gradskog vijeća 2014.

8. Sjednica će se održati 24. travnja 2014. god. u 16:00 sati.

Dnevni red...

Stranica 7 od 11

Opći podaci

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1,  34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300   Fax: - 034 / 311 344

OIB: 95699596710,  MB: 02575957,  Žiro račun: HR81 2360000-1835100008