Zapisnici sa sjednica Gradskog vijeća

Zapisnici sa sjednica Gradskog vijeća (22)

Izvod iz zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća

Izvod iz zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća

Izvod iz zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća

Izvod iz zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća

Izvod iz zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća

Na Svečanoj sjednici se ne piše zapisnik.

Izvod iz zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća

Izvod iz zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća

Izvod iz zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća

Izvod iz zapisnika sa 2. sjednice Gradskog vijeća

Izvod iz zapisnika sa 1. sjednice Gradskog vijeća

Stranica 2 od 2

Opći podaci

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1,  34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300   Fax: - 034 / 311 344

OIB: 95699596710,  MB: 02575957,  Žiro račun: HR81 2360000-1835100008