Tražilica

Linija: Frankopanska - Bolnica - Frankopanska

1. LINIJA : FRANKOPANSKA – BOLNICA – FRANKOPANSKA

RADNI DAN

SMJER „A" Frankopanska – Bolnica (polazak: 06:20 sati, 09:20 sati, 10:20 sati, 14:20 sati i 15:30 sati):
- Frankopanska kbr. 110 - Frankopanska kbr. 156 - Luka kbr. 12 – Cernička ( kod raskrižja sa Šijačkom cestom ) - Drškovci (spojna cesta s obilaznicom) - Zagrebačka kbr. 1 - Vladimira Nazora kbr. 12 - Slavka Kolara kbr. 22 -Tina Ujevića kbr. 22 - Sv. Roka kbr. 41 - Matice Hrvatske kbr. 23 - Trg Sv. Trojstva – Matije Gupca ( Dom zdravlja ) – Stjepana Radića kbr. 14 - Autobusni kolodvor - Osječka ( Poljana) – Bolnica
SMJER „A" Frankopanska – Bolnica (polazak: 08:20 sati):
- Frankopanska kbr. 110 - Frankopanska kbr. 156 – Donji Emovci - Luka kbr. 12 – Cernička ( kod raskrižja sa Šijačkom cestom ) - Drškovci (spojna cesta s obilaznicom) - Zagrebačka kbr. 1 - Vladimira Nazora kbr. 12 - Slavka Kolara kbr. 22 -Tina Ujevića kbr. 22 - Sv. Roka kbr. 41 - Matice Hrvatske kbr. 23 - Trg Sv. Trojstva – Matije Gupca ( Dom zdravlja ) – Stjepana Radića kbr. 14 - Autobusni kolodvor - Osječka ( Poljana) – Bolnica

SMJER „B" Bolnica – Frankopanska (polazak: 08:00 sati, 09:00 sati, 10:00 sati, 14:00 sati, 15:05 sati i 17:05 sati ):
- Bolnica - Osječka (Getro) - Autobusni kolodvor - Stjepana Radića (Glazbena škola ) – Dr. Franje Tuđmana ( bez zaustavljanja ) - Trg Sv. Trojstva – Matije Gupca ( Dom zdravlja ) – Dalmatinska ( bez zaustavljanja ) - Sv. Roka kbr. 34 - Tina Ujevića kbr. 26 – raskrižje Slavka Kolara i Vladimira Nazora - Vladimira Nazora kbr. 12 – Zagrebačka kbr. 20 - Drškovci (spojna cesta s obilaznicom) - Cernička kbr. 37 - Frankopanska kbr. 110 – Frankopanska kbr. 156 - Luka kbr. 12 – Cernička ( kod raskrižja sa Šijačkom cestom ).
SMJER „B" Bolnica – Frankopanska (polazak: 11:00 sati ):
Bolnica - Osječka (Getro) - Autobusni kolodvor - Stjepana Radića (Glazbena škola ) – Dr. Franje Tuđmana ( bez zaustavljanja ) - Trg Sv. Trojstva – Matije Gupca ( Dom zdravlja ) – Dalmatinska ( bez zaustavljanja ) - Sv. Roka kbr. 34 - Tina Ujevića kbr. 26 – raskrižje Slavka Kolara i Vladimira Nazora - Vladimira Nazora kbr. 12 – Zagrebačka kbr. 20 - Drškovci (spojna cesta s obilaznicom) - Cernička kbr. 37 - Frankopanska kbr. 110 – Frankopanska kbr. 156 – Donji Emovci - Luka kbr. 12 – Cernička ( kod raskrižja sa Šijačkom cestom ).

SUBOTA

SMJER „A" Frankopanska – Bolnica (polazak: 07:30 sati i 11:20 sati, ):
- Frankopanska kbr. 110 - Frankopanska kbr. 156 - Luka kbr. 12 – Cernička ( kod raskrižja sa Šijačkom cestom ) - Drškovci (spojna cesta s obilaznicom) - Zagrebačka kbr. 1 - Vladimira Nazora kbr. 12 - Slavka Kolara kbr. 22 -Tina Ujevića kbr. 22 - Sv. Roka kbr. 41 - Matice Hrvatske kbr. 23 - Trg Sv. Trojstva – Matije Gupca ( Dom zdravlja ) – Stjepana Radića kbr. 14 - Autobusni kolodvor - Osječka ( Poljana) – Bolnica
SMJER „A" Frankopanska – Bolnica (polazak: 08:20 sati):
- Frankopanska kbr. 110 - Frankopanska kbr. 156 – Donji Emovci - Luka kbr. 12 – Cernička ( kod raskrižja sa Šijačkom cestom ) - Drškovci (spojna cesta s obilaznicom) - Zagrebačka kbr. 1 - Vladimira Nazora kbr. 12 - Slavka Kolara kbr. 22 -Tina Ujevića kbr. 22 - Sv. Roka kbr. 41 - Matice Hrvatske kbr. 23 - Trg Sv. Trojstva – Matije Gupca ( Dom zdravlja ) – Stjepana Radića kbr. 14 - Autobusni kolodvor - Osječka ( Poljana) – Bolnica

SMJER „B" Bolnica – Frankopanska (polazak: 08:00 sati i 13:00 sati ):
- Bolnica - Osječka (Getro) - Autobusni kolodvor - Stjepana Radića (Glazbena škola ) – Dr. Franje Tuđmana ( bez zaustavljanja ) - Trg Sv. Trojstva – Matije Gupca ( Dom zdravlja ) – Dalmatinska ( bez zaustavljanja ) - Sv. Roka kbr. 34 - Tina Ujevića kbr. 26 – raskrižje Slavka Kolara i Vladimira Nazora - Vladimira Nazora kbr. 12 – Zagrebačka kbr. 20 - Drškovci (spojna cesta s obilaznicom) - Cernička kbr. 37 - Frankopanska kbr. 110 – Frankopanska kbr. 156 - Luka kbr. 12 – Cernička ( kod raskrižja sa Šijačkom cestom ).

SMJER „B" Bolnica – Frankopanska (polazak: 11:00 sati ):
Bolnica - Osječka (Getro) - Autobusni kolodvor - Stjepana Radića (Glazbena škola ) – Dr. Franje Tuđmana ( bez zaustavljanja ) - Trg Sv. Trojstva – Matije Gupca ( Dom zdravlja ) – Dalmatinska ( bez zaustavljanja ) - Sv. Roka kbr. 34 - Tina Ujevića kbr. 26 – raskrižje Slavka Kolara i Vladimira Nazora - Vladimira Nazora kbr. 12 – Zagrebačka kbr. 20 - Drškovci (spojna cesta s obilaznicom) - Cernička kbr. 37 - Frankopanska kbr. 110 – Frankopanska kbr. 156 – Donji Emovci - Luka kbr. 12 – Cernička ( kod raskrižja sa Šijačkom cestom ).

Opći podaci

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1,  34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300   Fax: - 034 / 311 344

OIB: 95699596710,  MB: 02575957,  Žiro račun: HR81 2360000-1835100008

Facebook Slider Likebox