Dokumenti

Up

Službene novine - 2017. godina

Datum objave: 30. svibnja  2017.
AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi bivših radnika ETA
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Nogometnom klubu Slavonija
 • Plan o izmjeni Plana prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u 2017. godini
 • Program o izmjeni Programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravnim tijelima Grada Požege u 2017. godini
 • Zaključak o financijskoj potpori KUD-u ''Požeška dolina'' iz Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-u
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu „Sveti Grgur“ iz Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za razvoj i unapređenje pomagala i kvalitete življenja osoba s invaliditetom RH
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom planinarskom društvu „Sokolovac“ Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Sportskom klubu „Croatia“
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Savjetu mladih Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori HKUD-u ''Vijenac'' iz Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak (za Udrugu Aurea Fest Požega)
 • Rješenje o razrješenju člana Savjetodavno-stručnog tijela Gradonačelnika Grada Požege
 • Rješenje o razrješenju člana Savjetodavno-stručnog tijela Gradonačelnika Grada Požege

Datum objave: 5. svibnja  2017.
AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o financijskoj potpori Glazbenoj radionici Nota
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-u
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za Moto klub Požega Promet
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Športskoj udruzi slijepih Grada Požege i Požeško-slavonske županije "Zlatna dolina"
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Gradski ogranak Grad Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi specijalne policije iz Domovinskog rata "Trenk" Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Kreativnoj udruzi KART-A
 • Zaključak o financijskoj potpori Kršćanskoj adventističkoj crkvi
 • Odluka o korištenju proračunske zalihe u 2017. godini
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeško-slavonskoj županiji
 • Zaključak o financijskoj potpori Umjetničkoj organizaciji Plesnoj radionici Ilijane Lončar
 • Zaključak o financijskoj potpori Športskom klubu „Croatia“
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Savjetu mladih Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Savjetu mladih Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori GFR FILM-VIDEO
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi gluhih i nagluhih osoba Grada Požege i Županije Požeško-slavonske
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi antifašističkih boraca i antifašista Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi "Mi" Udruga roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Filipu Matiću iz Požege
 • Zaključak o davanju suglasnosti na davanje poslovnog prostora na besplatno korištenje
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi energetičara Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Radio amaterskom klubu „Vallis Aurea“ Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Općoj županijskoj bolnici Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi pivara Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi udovica poginulih Hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Konjogojstvenoj udruzi Pleternica
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu multiple skleroze Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Glazbenoj radionici NOTA
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora bez provođenja javnog natječaja
 • Odluka o zamjeni stana

Datum objave: 19. travnja  2017.
AKTI GRADONAČELNIKA

 • Odluka o bagatelnoj nabavi usluge stručnog nadzora nad radovima na izgradnji prometne infrastrukture u Ulici Dragutina Tadijanovića
 • Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga nadzora stručnog nadzora nad radovima na izgradnji prometne infrastrukture u Ulici Dragutina Tadijanovića
 • Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu u postupku javne nabave radova na izgradnji prometne infrastrukture u dijelu Ulice Borisa Hanžekovića u Požegi
 • Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu u postupku javne nabave usluge prijevoza učenika osnovnih škola na području grada Požege
 • Odluka o odabiru ponude za nabavu usluge osiguranje imovine Grada Požege (osiguranje od požara i nekih drugih rizika, osiguranje od potresa, osiguranje od loma stroja, loma stakla, osiguranje od odgovornosti) za razdoblje od 1.ožujka 2017. do 1.ožujka 2018.
 • Odluka o bagatelnoj nabavi usluga - izrada projektne dokumentacije za izgradnju zapadne tribine NK Slavonija u Požegi
 • Odluka o bagatelnoj nabavi usluge - izrada projekta - izvedbenog rješenja za Centar za posjetitelje Požešku kuću
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu - usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju zapadne tribine NK Slavonija u Požegi
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu - usluga izrade projekta - izvedbenog rješenja za Centar za posjetitelje Požeške kuće
 • Zaključak (u svezi uknjižbe u zemljišnoj knjizi prava služnosti radi izgradnju kanalizacijske mreže grada Požege - III. faza: Osječka ulica-kolektor Česma)
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika javnog naručitelja - Grada Požege u otvorenom postupku javne nabave Energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti u Gradu Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za sport, rekreaciju i edukaciju - IGRE MLADIH
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o pokroviteljstvu, te dodjeli financijske potpore Agenciji za marketing i izdavaštvo Kruna
 • Zaključak o financijskoj potpori Ogranku Matice hrvatske Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na korištenje poslovnog prostora koji koristi Glazbena škola Požega
 • Odluka o bagatelnoj nabavi usluge stručnog nadzora nad radovima na izgradnji prometne infrastrukture u Ulici Kralja Krešimira
 • Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga nadzora stručnog nadzora nad radovima na izgradnji prometne infrastrukture u Ulici Kralja Krešimira
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, Podružnica Požeško-slavonske županije
 • Odluka o bagatelnoj nabavi usluga - preventivna deratizacija na području grada Požege i prigradskih naselja u 2016. godini
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi GFR FILM -VIDEO
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Hrvatski policajac, Dragovoljci i veterani Domovinskog rata Republike Hrvatske
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Požeške mažoretkinje
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge preventivne deratizacije na području grada Požege i prigradskih naselja u 2017. godini
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za informiranje javnosti - Požega portal
 • Plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika i namještenika Grada Požege za 2017. godinu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Sportskom Društvu Lopta

Datum objave: 7. travnja  2017.
AKTI GRADONAČELNIKA

 • Pravilnik o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika upravnih tijela Grada Požege
 • Odluka o uvjetima i načinu izdavanja odobrenja za ulaz u pješačku zonu
 • Odluka o korištenju proračunske zalihe u 2017. godini
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom društvu političkih zatvorenika Osječko-baranjske županije, Hrvatskom obrednom zdrugu Jazovka-Krilo Đakovo, Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Grada Pleternice i RKT Župe Sv. Alojzija Gonzage, Čaglin

AKTI UPRAVNIH TIJELA

 • Odluka o određivanju odgovorne osobe za kontrolu suštinske, formalne i računske ispravnosti računa, izvršene isporuke robe ili usluge, odnosno izvedenih radova u Upravnom odjelu za financije Grada Požege

Datum objave: 3. travnja  2017.
AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak (o ovlaštenju Tekiji d.o.o. u svezi uknjižbe prava služnosti izgradnje, održavanja i ukopavanja kanalizacijske mreže, na čestici k.č.br. 2680, u k. o. Požega)
 • Zaključak ( o ovlaštenju Tekiji d.o.o. u svezi uknjižbe prava služnosti izgradnje, održavanja i ukopavanja kanalizacijske mreže na k.č.br. 2664 i k. č. br. 541/4, u o. Požega)
 • Zaključak (o ovlaštenju Tekiji d.o.o. u svezi uknjižbe prava služnosti izgradnje, održavanja i ukopavanja kanalizacijske mreže na k.č.br. 2653, k.č.br. 6674 i k. č. br. 3498, u k. o. Požega)
 • Zaključak (o ovlaštenju Tekiji d.o.o. u svezi uknjižbe prava služnosti izgradnje, održavanja i ukopavanja kanalizacijske mreže na k.č.br. 6671/2 i k.č.br. 6671/1, u k. o. Požega)
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak (o ovlaštenju Tekiji d.o.o. u svezi uknjižbe prava služnosti izgradnje, održavanja i ukopavanja kanalizacijske mreže k.č.br. 2655/1, k.č.br. 29, k.č.br. 6676/2, k.č.br. 3436/1, k.č.br. 6, k.č.br. 3415/2 i k.č.br. 3414, u k. o. Požega)
 • Zaključak (o uknjiži služnosti radi izgradnje preljevnog kolektora u Ulici Borisa Hanžekovića i Ulici Eugena Kvaternika u Požegi)
 • Zaključak ( u svezi uknjižbe prava služnosti izgradnje, održavanja i ukopavanja kanalizacijske mreže, k.č.br. 1419, k. o. Štitnjak, k.č.br. 1421, k. o. Štitnjak, k.č.br. 1422, k. o. Štitnjak, k.č.br. 1441, k. o. Štitnjak, k.č.br. 1442, k. o. Štitnjak, k.č.br. 1337, k. o. Štitnjak, k.č.br. 1156, k. o. Ugarci, k.č.br. 1155, k. o. Ugarci, k.č.br. 1154, k. o. Ugarci, k.č.br. 2116, k. o. Trenkovo i k.č.br. 2112, k. o. Trenkovo)
 • Zaključak o financijskoj potpori Športskoj udruzi slijepih Grada Požege i Požeško-slavonske županije "Zlatna dolina"
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih branitelja Dervišaga
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi udovica poginulih Hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Zajednici tehničke kulture Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Odredu Izviđača Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na davanje poslovnog prostora na besplatno korištenje
 • Procedura o utvrđivanju i naplati proračunskih prihoda
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ Julija Kempfa
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ Dobriše Cesarića
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ Antuna Kanižlića
 • Zaključak o financijskoj potpori Sirius – udruzi za zaštitu životinja
 • Zaključak o financijskoj potpori Župi Sv. Ivana Krstitelja Vidovci
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu gluhih
 • Odluka o korištenju službenog automobila, reg. oznake PŽ -706 CS i PŽ - 792 DH
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi osoba s invaliditetom Grada Požege i Županije Požeško-slavonske
 • Zaključak o financijskoj potpori Ličkom zavičajnom društvu Vila Velebita Požega
 • Zaključak o pokroviteljstvu Hercegovačkoj zavičajnoj udruzi ''Herceg Stjepan'' Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Savjetu mladih Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Filipu Panđiću iz Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Gral Filmu d.o.o.
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi "Kvizoljupci Zlatne doline"

Datum objave: 22. ožujka  2017.
AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Odluka davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Požege za 2017. godinu
 • Zaključak u svezi prihvaćanja Izvješća o realizaciji Programa Savjeta mladih Grada Požege za 2016. godinu.
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec veljaču 2017. godine
 • Izmjene i dopune proračuna Grada Požege za 2017. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izmjena i dopuna Programa rada Upravnih tijela Grada Požege za 2017. godinu
 • Zaključak u svezi Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2016. godinu
 • Zaključak u svezi Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za 2016. godinu
 • Zaključak u svezi Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2016. godinu
 • Zaključak u svezi Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2016. godinu
 • Zaključak u svezi Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2016. godinu
 • Program o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2017. godinu
 • Program o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za 2017. godinu
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2017. godinu
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi u 2017. godini
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2017. godini
 • Odluka o I. izmjeni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2017. godinu
 • I. izmjena Programa izgradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
 • I. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture i Opseg radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2017. godinu
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Gradskog muzeja Požega
 • Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora u Gradu Požegi
 • Odluka o sklapanju Sporazuma o suradnji između Grada Požege (Republika Hrvatska) i Grada Baje (Mađarska)

Datum objave: 17. veljače 2017.
AKTI GRADONAČELNIK

 • Plan prijma u službu službenika i namještenika u Upravna tijela Grada Požege u 2017. godini
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, Podružnica Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Aurea Fest Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o pokroviteljstvu, te dodjeli financijske potpore Agenciji za marketing i izdavaštvo Kruna
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Stanica Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu „Sveti Grgur“ iz Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Filipi Keziću iz Požege
 • Zaključak o davanju suglasnosti na korištenje poslovnog prostora koji koristi Glazbena škola Požega
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o stručnom osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
 • Pravilnik o korištenju službenih automobila
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Humanitarnoj udruzi „Moj Bližnji“
 • Zaključak o financijskoj potpori Ličko zavičajnom društvu Vila Velebita Požega
 • Zaključak u svezi plaćanja kotizacije Središnjem koordinacijskom odboru Akcije GRADOVI I OPĆINE – PRIJATELJI DJECE za 2017. godinu
 • Zaključak o financijskoj potpori Plesnoj radionici Ilijane Lončar
 • Zaključak o novčanom iznosu Nagrade za životno djelo Grada Požege u 2017. godini
 • Zaključak o novčanom iznosu Nagrade za životno djelo Grada Požege u 2017. godini
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Klubu "Tigar 90/91 Požega"
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Obrtničkoj komori Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za razvoj i unapređenje pomagala i kvalitete življenja osoba s invaliditetom RH
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori MK Independent
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-u
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Plan prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u 2017. godini
 • Program stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravnim tijelima Grada Požege u 2017. godini
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova
 • isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Ogranku Matice hrvatske u Požegi
 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Požegi u 2017. godini
 • Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnim školama na području Grada Požege za 2017. godinu
 • Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim školama na području Grada Požege za 2017. godinu
 • Zaključak o financijskoj potpori KUD-u ''Požeška dolina'' iz Požege
 • Odluka o davanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
 • Zaključak o financijskoj potpori Luks commercu d.o.o.
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Športskoj udruzi slijepih Grada Požege i Požeško-slavonske županije "Zlatna dolina"

AKTI UPRAVNIH TIJELA

 • Odluka o određivanju odgovorne osobe za kontrolu računske ispravnosti računa, izvršene isporuke robe ili usluge odnosno izvršenih radova (u Upravnom odjelu za samoupravu)

KOLEKTIVNI UGOVORI

 • Kolektivni ugovor za zaposlene u Dječjim vrtićima Požega

Datum objave: 28. veljače  2017.
AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec studeni 2016. godine.
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec prosinac 2016. godine.
 • zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec siječnja 2017. godine
 • Zaključak u svezi Izvješća Gradonačelnika Grada Požege o radu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2016. godine
 • Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Požege u 2017. godini
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sigurnosti prometa u Gradu Požega
 • Izmjena i dopuna Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Požege
 • Rješenje o imenovanju ravnateljice Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2016. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
 • Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu nekretnine označene kao k.č.br. 470, z.k.ul.br. 191, k.o. Seoci
 • Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u Društveno-rekreacijski centar u Vidovcima
 • Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o imenovanju članova Stožera za zaštitu i spašavanje

Datum objave: 17. veljače  2017.
AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o financijskoj potpori Radio amaterskom klubu „Vallis Aurea“ Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Ramska zajednica Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Rješenje o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata u uredskom poslovanju
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-u
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o davanju suglasnosti na davanje poslovnog prostora na besplatno korištenje
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Sportskom klubu Croatia
 • Zaključak u svezi realizacije projekta Aktivna Hrvatska
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, Podružnica Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-u
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o pokroviteljstvu, te dodjeli financijske potpore Agenciji za marketing i izdavaštvo Kruna
 • Zaključak o davanju suglasnosti na korištenje poslovnog prostora koji koristi Glazbena škola Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega

AKTI UPRAVNIH TIJELA

 • Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata upravnih tijela Grada Požege za 2017. godinu

KOLEKTIVNI UGOVORI

 • Kolektivni ugovor za zaposlene u upravnim tijelima Grada Požege
 • Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama Grada Požege